Çarşamba , 27 Ekim 2021
Ana Sayfa > MAKALELER > Safetica ile Web Aktivitelerinini izlenmesi ve E-mail Bildirimi Gönderilmesi.
Safetica

Safetica ile Web Aktivitelerinini izlenmesi ve E-mail Bildirimi Gönderilmesi.

Safetica ile web faaliyetlerinin raporlanabilmesi için öncelikle web izleme özelliğinin etkin olması gerekmektedir. Bu ayarı etkinleştirmek için;

Safetica’ya giriş yapılır.

Safetica’nın ana menüsünün üst ve orta kısmındaki bulunan kiplerden “Auditor” seçilir.

Auditor kipi altında görünür hale gelen işlevlerden “Web Sites” seçilir.

“Web sites” seçildikten sonra karşımıza bu işlevi çalışır hale getirecek olan ayarlar gelir. En soldaki panelden kullanıcı ağacından web izlemesine tabii tutulacak kullanıcılar veya gruplar seçilir. Bizim örneğimizde en kök dizinden seçim yapılmaktadır. Daha sonra orta kısmın sol üst köşesindeki kaydırma çubuğu “Enabled” konumuna getirilir. Son olarak sağ üstte bulunan onay butonuna basılır ve böyle web izlem işlevi devreye girer.

Rapor profili oluşturmak için Safetica’nın ana menüsünde sol üstte bulunan “Reports” bölümüne giriş yapılır.

“Reports” bölümüne giriş yapıldığında raporlamaya ilişkin kuralların oluşturulduğu men karşımıza gelecektir. “New rule” butonuna basarak yeni bir raporlama kuralı oluşturulmaya başlanır.

İlk olarak kural için bir “Name” kısmına bir ad ve isteğe bağlı olarak “Description” kısmına açıklama girilir ve “Next” butonuna ile ilerlenir.

“Content” admına gelindiğinde “Auditor” dizini altındaki “Web sites” seçilir. “Web sites” tıklandığında bu dizin altında bulunan “Web timeline” ve “Webs overview” otomatik olarak birlikte seçilir. İstenildiği takdirde bir tanesi de seçilebilir. Bizim örneğimizde her ikisi de seçili durumdadır. Bu seçimi yaptıktan sonra “Next” ile ilerlenir.

“Users ve time” adımında raporlanmasını istediğimiz kullanıcılar ve zaman aralıkları hakkındaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. “Add user” butonuna basılır.

“Add user” butonuna basıldığına kullanıcı seçiminin yapılacağı pencere karşımıza gelecektir. Bizim örneğimizde kök dizinden seçim yapılmaktadır ancak “+” işaretine basarak özel seçimler de yapılabilir. Seçim yapıldıktan sonra “OK” butona basılır.

Bir önceki adımda “OK” butonuna basıldıktan sonra pencere kaybolacak seçilen kullanıcı, kullanıcılar veya gruplar “Users” panelinde görünecektir. Bir sonraki adımda raporlamanın hangi zaman aralığı veya aralıklarının kapsadığının belirlenmesidir. “Add time interval” butonuna tıklanır.

“Add time interval” penceresi karşımıza “From: 12:00” To: 12:00” olarak gelir. Bu iki değer gece 12:00 den bir sonraki gece 12:00 olacak şekilde varsayılan ayarlardır. Hiçbir ayar yapmadan “OK” butonuna basılırsa raporlama tam gün yapılmış olur. Bir zaman aralığı belirtmek için rakamları kendimiz girebiliriz. Birden fazla zaman aralığı girilebilir. Bir defasında zaman aralığı seçilip “OK” butonuna basıldıktan sonra yine “Add Time Interval” butona basılabilir ve yeni zaman aralıkları girilebilir. Bizim örneğimizde 09:00 AM – 12:00 AM ve 01:00 PM – 06:30 PM olmak üzere 2 adet zaman aralığı bulunmaktadır.

Kullanıcı ve zaman aralıkları belirlenmesi tamamlandıktan sonra “Next” butonuna basılır ve bir sonraki adıma geçilir.

“Reporting” adımında raporun gönderilmesi istenilen e-mail adresleri, gönderilecek raporların türü ve zaman periyodu seçimleri yapılır. “Information type” kısmında kaydırma çubuğu 3 seçenekten oluşmaktadır.

Charts only (pdf): sadece grafiksel gösterimlerin bulunduğu PDF dosyaları yollanır.

Logs only (xls): yalnızca yazılı istatistiklerin bulunduğu Excel dosyası yollanır

Charts (pdf) and logs (xls): her iki dosya da yollanır.

Bizim örneğimizde her ikisi de seçili haldedir.

Time period kısmında;

Day; Her gün gece yarısından sonra yollanan rapor bir önceki günün verilerini kapsar

Week; Raporlar haftalık olarak yollanır. Raporlar Pazartesi gece yarısından sonra bir önceki haftayı kapsar

Month: Her ayın ilk günün gece yarısı yollanan raporlar bir önceki ayın verilerini kapsar

Quarter: Raporların kapsam üç aydır ve bu raporlar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Half Year: Raporlar Raporların kapsamı 6 aydır ve bu raporlar Ocak ile Temmuz aylarını ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Seçimler yapıldıktan sonra “Next” butonuyla ilerlenir.

En son adım önce adımların özeti niteliğindedir. Değiştirilmek istenen bir adım varsa “Previous” butonuyla geri gidilerek düzeltilebilir. Eğer düzeltmeye gerek yoksa “Finish” butona basılır.

“Finish” butonuna basıldıktan sonra artık yeni oluşturulan kural “Reports” bölümün ana menüsündeki Kuralların bulduğu panelde görünür hale gelecektir. İstenildiğinde “Generate Now” butonuna basılarak anında rapor e-mail adresine gönderilebilir. “Generate Now” butonun solunda en son oluşturulan raporun tarihi görünmektedir.

Sefatica Yönetim Hizmeti’nden gelen e-mail aşağıdaki gibidir. Her iki türdeki raporu e-mailde görebiliriz. Raporlar adlarını oluşturmuş olduğumuz kuraldan alırlar. E-mail içeriğinde bu e-mailin Safetica programı tarafından otomatik olarak oluşturulan rapor olduğu belirtilmektedir.

Excel raporlar iki sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada zamana göre sıralanmış internet adresi, sayfa başlıkları, sayfanın ait olduğu kategori, sayfada harcanan süre, protokol, tarih ile sayfanın görüntülenmeye başlandığı an ile bittiği an hakkındaki zaman bilgisi bulunmaktadır.

İkinci sayfada ise ziyaret edilen web sayfaları ilk sayfadakinden biraz daha farklı bir açıdan incelemektedir.

Grafiksel gösterimlerin bünyesinde barındıran PDF dosyasının ilk sayfasındaki kapakta oluşturulan kuralın ad ve açıklması, kapsadığı dönem, saat aralıkları, raporlanan kullanıcılar gibi bilgileri içermektedir.

PDF dosyasının ikinci sayfasında sayfa numaraların verildiği içindekiler kısmından oluşmaktadır.

Grafiksel raporun üçüncü sayfasında;

Top users; Web kullanımdan hakkında en çok kayıt tutulan kullanıcılar yer alır. Bizim örneğimizde yalnızca 1 kullanıcı yer almaktadır. Kullanıcı sayısı arttıkça farklı renklerde daha ince çubuklar halinde kullanıcılar sıralanacaktır.

Web site access; Kullanıcıların hangi zaman aralıklarında ne kadar süre aktif olduklarını göstermektedir.

Web Overview kısmında

Top visited domains: Kullanıcın en fazla zamanı harcadığı siteler görünmektedir.

Top visited web categories: Web kategorileri dairesel bir grafik ile gösterilmektedir.

Daha detaylı bilgi için excel dosyası incelenebilir.

Safetica Web Faaliyetlerinin Ayrıntılı Olarak Raporlanması ve Raporların Belirtilen E-mail adres veya adreslerine gönderilmesi

Safetica ile web faaliyetlerinin raporlanabilmesi için öncelikle web izleme özelliğinin etkin olması gerekmektedir. Bu ayarı etkinleştirmek için;

Safetica’ya giriş yapılır.

Safetica’nın ana menüsünün üst ve orta kısmındaki bulunan kiplerden “Auditor” seçilir.

Auditor kipi altında görünür hale gelen işlevlerden “Web Sites” seçilir.

“Web sites” seçildikten sonra karşımıza bu işlevi çalışır hale getirecek olan ayarlar gelir. En soldaki panelden kullanıcı ağacından web izlemesine tabii tutulacak kullanıcılar veya gruplar seçilir. Bizim örneğimizde en kök dizinden seçim yapılmaktadır. Daha sonra orta kısmın sol üst köşesindeki kaydırma çubuğu “Enabled” konumuna getirilir. Son olarak sağ üstte bulunan onay butonuna basılır ve böyle web izlem işlevi devreye girer.

Rapor profili oluşturmak için Safetica’nın ana menüsünde sol üstte bulunan “Reports” bölümüne giriş yapılır.

“Reports” bölümüne giriş yapıldığında raporlamaya ilişkin kuralların oluşturulduğu men karşımıza gelecektir. “New rule” butonuna basarak yeni bir raporlama kuralı oluşturulmaya başlanır.

İlk olarak kural için bir “Name” kısmına bir ad ve isteğe bağlı olarak “Description” kısmına açıklama girilir ve “Next” butonuna ile ilerlenir.

“Content” admına gelindiğinde “Auditor” dizini altındaki “Web sites” seçilir. “Web sites” tıklandığında bu dizin altında bulunan “Web timeline” ve “Webs overview” otomatik olarak birlikte seçilir. İstenildiği takdirde bir tanesi de seçilebilir. Bizim örneğimizde her ikisi de seçili durumdadır. Bu seçimi yaptıktan sonra “Next” ile ilerlenir.

“Users ve time” adımında raporlanmasını istediğimiz kullanıcılar ve zaman aralıkları hakkındaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. “Add user” butonuna basılır.

“Add user” butonuna basıldığına kullanıcı seçiminin yapılacağı pencere karşımıza gelecektir. Bizim örneğimizde kök dizinden seçim yapılmaktadır ancak “+” işaretine basarak özel seçimler de yapılabilir. Seçim yapıldıktan sonra “OK” butona basılır.

Bir önceki adımda “OK” butonuna basıldıktan sonra pencere kaybolacak seçilen kullanıcı, kullanıcılar veya gruplar “Users” panelinde görünecektir. Bir sonraki adımda raporlamanın hangi zaman aralığı veya aralıklarının kapsadığının belirlenmesidir. “Add time interval” butonuna tıklanır.

“Add time interval” penceresi karşımıza “From: 12:00” To: 12:00” olarak gelir. Bu iki değer gece 12:00 den bir sonraki gece 12:00 olacak şekilde varsayılan ayarlardır. Hiçbir ayar yapmadan “OK” butonuna basılırsa raporlama tam gün yapılmış olur. Bir zaman aralığı belirtmek için rakamları kendimiz girebiliriz. Birden fazla zaman aralığı girilebilir. Bir defasında zaman aralığı seçilip “OK” butonuna basıldıktan sonra yine “Add Time Interval” butona basılabilir ve yeni zaman aralıkları girilebilir. Bizim örneğimizde 09:00 AM – 12:00 AM ve 01:00 PM – 06:30 PM olmak üzere 2 adet zaman aralığı bulunmaktadır.

Kullanıcı ve zaman aralıkları belirlenmesi tamamlandıktan sonra “Next” butonuna basılır ve bir sonraki adıma geçilir.

“Reporting” adımında raporun gönderilmesi istenilen e-mail adresleri, gönderilecek raporların türü ve zaman periyodu seçimleri yapılır. “Information type” kısmında kaydırma çubuğu 3 seçenekten oluşmaktadır.

Charts only (pdf): sadece grafiksel gösterimlerin bulunduğu PDF dosyaları yollanır.

Logs only (xls): yalnızca yazılı istatistiklerin bulunduğu Excel dosyası yollanır

Charts (pdf) and logs (xls): her iki dosya da yollanır.

Bizim örneğimizde her ikisi de seçili haldedir.

Time period kısmında;

Day; Her gün gece yarısından sonra yollanan rapor bir önceki günün verilerini kapsar

Week; Raporlar haftalık olarak yollanır. Raporlar Pazartesi gece yarısından sonra bir önceki haftayı kapsar

Month: Her ayın ilk günün gece yarısı yollanan raporlar bir önceki ayın verilerini kapsar

Quarter: Raporların kapsam üç aydır ve bu raporlar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Half Year: Raporlar Raporların kapsamı 6 aydır ve bu raporlar Ocak ile Temmuz aylarını ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Seçimler yapıldıktan sonra “Next” butonuyla ilerlenir.

En son adım önce adımların özeti niteliğindedir. Değiştirilmek istenen bir adım varsa “Previous” butonuyla geri gidilerek düzeltilebilir. Eğer düzeltmeye gerek yoksa “Finish” butona basılır.

“Finish” butonuna basıldıktan sonra artık yeni oluşturulan kural “Reports” bölümün ana menüsündeki Kuralların bulduğu panelde görünür hale gelecektir. İstenildiğinde “Generate Now” butonuna basılarak anında rapor e-mail adresine gönderilebilir. “Generate Now” butonun solunda en son oluşturulan raporun tarihi görünmektedir.

Sefatica Yönetim Hizmeti’nden gelen e-mail aşağıdaki gibidir. Her iki türdeki raporu e-mailde görebiliriz. Raporlar adlarını oluşturmuş olduğumuz kuraldan alırlar. E-mail içeriğinde bu e-mailin Safetica programı tarafından otomatik olarak oluşturulan rapor olduğu belirtilmektedir.

Excel raporlar iki sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada zamana göre sıralanmış internet adresi, sayfa başlıkları, sayfanın ait olduğu kategori, sayfada harcanan süre, protokol, tarih ile sayfanın görüntülenmeye başlandığı an ile bittiği an hakkındaki zaman bilgisi bulunmaktadır.

İkinci sayfada ise ziyaret edilen web sayfaları ilk sayfadakinden biraz daha farklı bir açıdan incelemektedir.

Grafiksel gösterimlerin bünyesinde barındıran PDF dosyasının ilk sayfasındaki kapakta oluşturulan kuralın ad ve açıklması, kapsadığı dönem, saat aralıkları, raporlanan kullanıcılar gibi bilgileri içermektedir.

PDF dosyasının ikinci sayfasında sayfa numaraların verildiği içindekiler kısmından oluşmaktadır.

Grafiksel raporun üçüncü sayfasında;

Top users; Web kullanımdan hakkında en çok kayıt tutulan kullanıcılar yer alır. Bizim örneğimizde yalnızca 1 kullanıcı yer almaktadır. Kullanıcı sayısı arttıkça farklı renklerde daha ince çubuklar halinde kullanıcılar sıralanacaktır.

Web site access; Kullanıcıların hangi zaman aralıklarında ne kadar süre aktif olduklarını göstermektedir.

Web Overview kısmında

Top visited domains: Kullanıcın en fazla zamanı harcadığı siteler görünmektedir.

Top visited web categories: Web kategorileri dairesel bir grafik ile gösterilmektedir.

Daha detaylı bilgi için excel dosyası incelenebilir.

Safetica Web Faaliyetlerinin Ayrıntılı Olarak Raporlanması ve Raporların Belirtilen E-mail adres veya adreslerine gönderilmesi

Safetica ile web faaliyetlerinin raporlanabilmesi için öncelikle web izleme özelliğinin etkin olması gerekmektedir. Bu ayarı etkinleştirmek için;

Safetica’ya giriş yapılır.

Safetica’nın ana menüsünün üst ve orta kısmındaki bulunan kiplerden “Auditor” seçilir.

Auditor kipi altında görünür hale gelen işlevlerden “Web Sites” seçilir.

“Web sites” seçildikten sonra karşımıza bu işlevi çalışır hale getirecek olan ayarlar gelir. En soldaki panelden kullanıcı ağacından web izlemesine tabii tutulacak kullanıcılar veya gruplar seçilir. Bizim örneğimizde en kök dizinden seçim yapılmaktadır. Daha sonra orta kısmın sol üst köşesindeki kaydırma çubuğu “Enabled” konumuna getirilir. Son olarak sağ üstte bulunan onay butonuna basılır ve böyle web izlem işlevi devreye girer.

Rapor profili oluşturmak için Safetica’nın ana menüsünde sol üstte bulunan “Reports” bölümüne giriş yapılır.

“Reports” bölümüne giriş yapıldığında raporlamaya ilişkin kuralların oluşturulduğu men karşımıza gelecektir. “New rule” butonuna basarak yeni bir raporlama kuralı oluşturulmaya başlanır.

İlk olarak kural için bir “Name” kısmına bir ad ve isteğe bağlı olarak “Description” kısmına açıklama girilir ve “Next” butonuna ile ilerlenir.

“Content” admına gelindiğinde “Auditor” dizini altındaki “Web sites” seçilir. “Web sites” tıklandığında bu dizin altında bulunan “Web timeline” ve “Webs overview” otomatik olarak birlikte seçilir. İstenildiği takdirde bir tanesi de seçilebilir. Bizim örneğimizde her ikisi de seçili durumdadır. Bu seçimi yaptıktan sonra “Next” ile ilerlenir.

“Users ve time” adımında raporlanmasını istediğimiz kullanıcılar ve zaman aralıkları hakkındaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. “Add user” butonuna basılır.

“Add user” butonuna basıldığına kullanıcı seçiminin yapılacağı pencere karşımıza gelecektir. Bizim örneğimizde kök dizinden seçim yapılmaktadır ancak “+” işaretine basarak özel seçimler de yapılabilir. Seçim yapıldıktan sonra “OK” butona basılır.

Bir önceki adımda “OK” butonuna basıldıktan sonra pencere kaybolacak seçilen kullanıcı, kullanıcılar veya gruplar “Users” panelinde görünecektir. Bir sonraki adımda raporlamanın hangi zaman aralığı veya aralıklarının kapsadığının belirlenmesidir. “Add time interval” butonuna tıklanır.

“Add time interval” penceresi karşımıza “From: 12:00” To: 12:00” olarak gelir. Bu iki değer gece 12:00 den bir sonraki gece 12:00 olacak şekilde varsayılan ayarlardır. Hiçbir ayar yapmadan “OK” butonuna basılırsa raporlama tam gün yapılmış olur. Bir zaman aralığı belirtmek için rakamları kendimiz girebiliriz. Birden fazla zaman aralığı girilebilir. Bir defasında zaman aralığı seçilip “OK” butonuna basıldıktan sonra yine “Add Time Interval” butona basılabilir ve yeni zaman aralıkları girilebilir. Bizim örneğimizde 09:00 AM – 12:00 AM ve 01:00 PM – 06:30 PM olmak üzere 2 adet zaman aralığı bulunmaktadır.

Kullanıcı ve zaman aralıkları belirlenmesi tamamlandıktan sonra “Next” butonuna basılır ve bir sonraki adıma geçilir.

“Reporting” adımında raporun gönderilmesi istenilen e-mail adresleri, gönderilecek raporların türü ve zaman periyodu seçimleri yapılır. “Information type” kısmında kaydırma çubuğu 3 seçenekten oluşmaktadır.

Charts only (pdf): sadece grafiksel gösterimlerin bulunduğu PDF dosyaları yollanır.

Logs only (xls): yalnızca yazılı istatistiklerin bulunduğu Excel dosyası yollanır

Charts (pdf) and logs (xls): her iki dosya da yollanır.

Bizim örneğimizde her ikisi de seçili haldedir.

Time period kısmında;

Day; Her gün gece yarısından sonra yollanan rapor bir önceki günün verilerini kapsar

Week; Raporlar haftalık olarak yollanır. Raporlar Pazartesi gece yarısından sonra bir önceki haftayı kapsar

Month: Her ayın ilk günün gece yarısı yollanan raporlar bir önceki ayın verilerini kapsar

Quarter: Raporların kapsam üç aydır ve bu raporlar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Half Year: Raporlar Raporların kapsamı 6 aydır ve bu raporlar Ocak ile Temmuz aylarını ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Seçimler yapıldıktan sonra “Next” butonuyla ilerlenir.

En son adım önce adımların özeti niteliğindedir. Değiştirilmek istenen bir adım varsa “Previous” butonuyla geri gidilerek düzeltilebilir. Eğer düzeltmeye gerek yoksa “Finish” butona basılır.

“Finish” butonuna basıldıktan sonra artık yeni oluşturulan kural “Reports” bölümün ana menüsündeki Kuralların bulduğu panelde görünür hale gelecektir. İstenildiğinde “Generate Now” butonuna basılarak anında rapor e-mail adresine gönderilebilir. “Generate Now” butonun solunda en son oluşturulan raporun tarihi görünmektedir.

Sefatica Yönetim Hizmeti’nden gelen e-mail aşağıdaki gibidir. Her iki türdeki raporu e-mailde görebiliriz. Raporlar adlarını oluşturmuş olduğumuz kuraldan alırlar. E-mail içeriğinde bu e-mailin Safetica programı tarafından otomatik olarak oluşturulan rapor olduğu belirtilmektedir.

Excel raporlar iki sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada zamana göre sıralanmış internet adresi, sayfa başlıkları, sayfanın ait olduğu kategori, sayfada harcanan süre, protokol, tarih ile sayfanın görüntülenmeye başlandığı an ile bittiği an hakkındaki zaman bilgisi bulunmaktadır.

İkinci sayfada ise ziyaret edilen web sayfaları ilk sayfadakinden biraz daha farklı bir açıdan incelemektedir.

Grafiksel gösterimlerin bünyesinde barındıran PDF dosyasının ilk sayfasındaki kapakta oluşturulan kuralın ad ve açıklması, kapsadığı dönem, saat aralıkları, raporlanan kullanıcılar gibi bilgileri içermektedir.

PDF dosyasının ikinci sayfasında sayfa numaraların verildiği içindekiler kısmından oluşmaktadır.

Grafiksel raporun üçüncü sayfasında;

Top users; Web kullanımdan hakkında en çok kayıt tutulan kullanıcılar yer alır. Bizim örneğimizde yalnızca 1 kullanıcı yer almaktadır. Kullanıcı sayısı arttıkça farklı renklerde daha ince çubuklar halinde kullanıcılar sıralanacaktır.

Web site access; Kullanıcıların hangi zaman aralıklarında ne kadar süre aktif olduklarını göstermektedir.

Web Overview kısmında

Top visited domains: Kullanıcın en fazla zamanı harcadığı siteler görünmektedir.

Top visited web categories: Web kategorileri dairesel bir grafik ile gösterilmektedir.

Daha detaylı bilgi için excel dosyası incelenebilir.

Safetica Web Faaliyetlerinin Ayrıntılı Olarak Raporlanması ve Raporların Belirtilen E-mail adres veya adreslerine gönderilmesi

Safetica ile web faaliyetlerinin raporlanabilmesi için öncelikle web izleme özelliğinin etkin olması gerekmektedir. Bu ayarı etkinleştirmek için;

Safetica’ya giriş yapılır.

Safetica’nın ana menüsünün üst ve orta kısmındaki bulunan kiplerden “Auditor” seçilir.

Auditor kipi altında görünür hale gelen işlevlerden “Web Sites” seçilir.

“Web sites” seçildikten sonra karşımıza bu işlevi çalışır hale getirecek olan ayarlar gelir. En soldaki panelden kullanıcı ağacından web izlemesine tabii tutulacak kullanıcılar veya gruplar seçilir. Bizim örneğimizde en kök dizinden seçim yapılmaktadır. Daha sonra orta kısmın sol üst köşesindeki kaydırma çubuğu “Enabled” konumuna getirilir. Son olarak sağ üstte bulunan onay butonuna basılır ve böyle web izlem işlevi devreye girer.

Rapor profili oluşturmak için Safetica’nın ana menüsünde sol üstte bulunan “Reports” bölümüne giriş yapılır.

“Reports” bölümüne giriş yapıldığında raporlamaya ilişkin kuralların oluşturulduğu men karşımıza gelecektir. “New rule” butonuna basarak yeni bir raporlama kuralı oluşturulmaya başlanır.

İlk olarak kural için bir “Name” kısmına bir ad ve isteğe bağlı olarak “Description” kısmına açıklama girilir ve “Next” butonuna ile ilerlenir.

“Content” admına gelindiğinde “Auditor” dizini altındaki “Web sites” seçilir. “Web sites” tıklandığında bu dizin altında bulunan “Web timeline” ve “Webs overview” otomatik olarak birlikte seçilir. İstenildiği takdirde bir tanesi de seçilebilir. Bizim örneğimizde her ikisi de seçili durumdadır. Bu seçimi yaptıktan sonra “Next” ile ilerlenir.

“Users ve time” adımında raporlanmasını istediğimiz kullanıcılar ve zaman aralıkları hakkındaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. “Add user” butonuna basılır.

“Add user” butonuna basıldığına kullanıcı seçiminin yapılacağı pencere karşımıza gelecektir. Bizim örneğimizde kök dizinden seçim yapılmaktadır ancak “+” işaretine basarak özel seçimler de yapılabilir. Seçim yapıldıktan sonra “OK” butona basılır.

Bir önceki adımda “OK” butonuna basıldıktan sonra pencere kaybolacak seçilen kullanıcı, kullanıcılar veya gruplar “Users” panelinde görünecektir. Bir sonraki adımda raporlamanın hangi zaman aralığı veya aralıklarının kapsadığının belirlenmesidir. “Add time interval” butonuna tıklanır.

“Add time interval” penceresi karşımıza “From: 12:00” To: 12:00” olarak gelir. Bu iki değer gece 12:00 den bir sonraki gece 12:00 olacak şekilde varsayılan ayarlardır. Hiçbir ayar yapmadan “OK” butonuna basılırsa raporlama tam gün yapılmış olur. Bir zaman aralığı belirtmek için rakamları kendimiz girebiliriz. Birden fazla zaman aralığı girilebilir. Bir defasında zaman aralığı seçilip “OK” butonuna basıldıktan sonra yine “Add Time Interval” butona basılabilir ve yeni zaman aralıkları girilebilir. Bizim örneğimizde 09:00 AM – 12:00 AM ve 01:00 PM – 06:30 PM olmak üzere 2 adet zaman aralığı bulunmaktadır.

Kullanıcı ve zaman aralıkları belirlenmesi tamamlandıktan sonra “Next” butonuna basılır ve bir sonraki adıma geçilir.

“Reporting” adımında raporun gönderilmesi istenilen e-mail adresleri, gönderilecek raporların türü ve zaman periyodu seçimleri yapılır. “Information type” kısmında kaydırma çubuğu 3 seçenekten oluşmaktadır.

Charts only (pdf): sadece grafiksel gösterimlerin bulunduğu PDF dosyaları yollanır.

Logs only (xls): yalnızca yazılı istatistiklerin bulunduğu Excel dosyası yollanır

Charts (pdf) and logs (xls): her iki dosya da yollanır.

Bizim örneğimizde her ikisi de seçili haldedir.

Time period kısmında;

Day; Her gün gece yarısından sonra yollanan rapor bir önceki günün verilerini kapsar

Week; Raporlar haftalık olarak yollanır. Raporlar Pazartesi gece yarısından sonra bir önceki haftayı kapsar

Month: Her ayın ilk günün gece yarısı yollanan raporlar bir önceki ayın verilerini kapsar

Quarter: Raporların kapsam üç aydır ve bu raporlar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Half Year: Raporlar Raporların kapsamı 6 aydır ve bu raporlar Ocak ile Temmuz aylarını ilk günlerinin gece yarısından sonra yollanır.

Seçimler yapıldıktan sonra “Next” butonuyla ilerlenir.

En son adım önce adımların özeti niteliğindedir. Değiştirilmek istenen bir adım varsa “Previous” butonuyla geri gidilerek düzeltilebilir. Eğer düzeltmeye gerek yoksa “Finish” butona basılır.

“Finish” butonuna basıldıktan sonra artık yeni oluşturulan kural “Reports” bölümün ana menüsündeki Kuralların bulduğu panelde görünür hale gelecektir. İstenildiğinde “Generate Now” butonuna basılarak anında rapor e-mail adresine gönderilebilir. “Generate Now” butonun solunda en son oluşturulan raporun tarihi görünmektedir.

Sefatica Yönetim Hizmeti’nden gelen e-mail aşağıdaki gibidir. Her iki türdeki raporu e-mailde görebiliriz. Raporlar adlarını oluşturmuş olduğumuz kuraldan alırlar. E-mail içeriğinde bu e-mailin Safetica programı tarafından otomatik olarak oluşturulan rapor olduğu belirtilmektedir.

Excel raporlar iki sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada zamana göre sıralanmış internet adresi, sayfa başlıkları, sayfanın ait olduğu kategori, sayfada harcanan süre, protokol, tarih ile sayfanın görüntülenmeye başlandığı an ile bittiği an hakkındaki zaman bilgisi bulunmaktadır.

İkinci sayfada ise ziyaret edilen web sayfaları ilk sayfadakinden biraz daha farklı bir açıdan incelemektedir.

Grafiksel gösterimlerin bünyesinde barındıran PDF dosyasının ilk sayfasındaki kapakta oluşturulan kuralın ad ve açıklması, kapsadığı dönem, saat aralıkları, raporlanan kullanıcılar gibi bilgileri içermektedir.

PDF dosyasının ikinci sayfasında sayfa numaraların verildiği içindekiler kısmından oluşmaktadır.

Grafiksel raporun üçüncü sayfasında;

Top users; Web kullanımdan hakkında en çok kayıt tutulan kullanıcılar yer alır. Bizim örneğimizde yalnızca 1 kullanıcı yer almaktadır. Kullanıcı sayısı arttıkça farklı renklerde daha ince çubuklar halinde kullanıcılar sıralanacaktır.

Web site access; Kullanıcıların hangi zaman aralıklarında ne kadar süre aktif olduklarını göstermektedir.

Web Overview kısmında

Top visited domains: Kullanıcın en fazla zamanı harcadığı siteler görünmektedir.

Top visited web categories: Web kategorileri dairesel bir grafik ile gösterilmektedir.

Daha detaylı bilgi için excel dosyası incelenebilir.

Yeni Makale

BT Yöneticileri Neden E-posta Arşivleme Konusunda Dikkat Etmeli?

E-posta Arşivleme