Çarşamba , 27 Ekim 2021
Ana Sayfa > 724 Cloud Backup > 7/24 Bulut SQL Yedekleme ve Geri Yükleme Programı
Safetica

7/24 Bulut SQL Yedekleme ve Geri Yükleme Programı

OBRM v6.5+ ile SQL Yedekleme ve Geri Yükleme işlemleri

Bu makale, istemcilere SQL veritabanlarının Tam ve Fark Yedeklerinin programlamalarına olanak sağlayan Online Backup & Recovery Manager (OBRM) için Native SQL Yedekleme desteği hakkında bilgi içermektedir.

Gereksinimler

 • Desteklenen SQL Sunucuları: 2008, 2008 R2 ve 2012.
 • OBRM uygulaması MS SQL kurulu olan makine üzerinde kurulu olmalıdır.
 • MS SQL Server 2008 ve 2012 Shared Management Objects (sharemanagementobjects.msi) ve Microsoft System CLR Types (SQLSysClrTypes.msi) öğeleri kurulmuş olmalıdır.

OBRM ile SQL Veritabanı Yedeklenmesi

Makine üzerinde OBRM v6.5.0+ kurulduğunda ve SQL veritabenı kurulduğunda Yedekleme işlemi başlatılabilir.

 • OBRM uygulamasını başlatılır
 • “MS SQL Server Backup” hizasında bulunan sıkıştırma anahtarı simgesi tıklanır.

Veritabanı Seçimi, Muhafaza İlkesi ve Kimlik Denetimi İlkeleri

 • OBRM desteklenen SQL veritabanlarını otomatik olarak algılar ve listeler. Yapılması gereken sadece yedeklenmesi istenilen veritabanlarını seçmek.

Eğer veritabanı zaten yedeklenmişse bu durumda Last Full and Differential Backup Dates (son TAM ve Fark yedeklerine ait tarih bilgileri) listelenecektir.

 • Gerekli olan yedekleme ve muhafaza ileklerine ilişkin ayalar seçilir.
 • Kullanıcı, tam ve fark yedeklemeleri için gün temelli muhafaza ilkeleri ayarlayabilir

SQL Veritabanın geri yüklemesi için sadece bir Tam yedek, isteğe bağlı olarak ta bir Fark yedeği dosyası gereklidir.

Eğer yedeklemenin en son kopyası yerel (bu kopya kullanının seçeceği bir “Temp klasör yolu” içerisinde kaydedilir ve saklanır) olarak tutulmak isteniyorsa ilgili alanlar işaretlenir.

Mevcut kimlik denetiminin kullanılması istenmiyorsa “Use Windows Authentication” kutucuğundaki işaret kaldırılarak kullanıcının tercihine göre kimlik denetimi bilgileri girilir.

Seçili olan kimlik ve parolanın çalışır durumda olup olmadığının emin olmak için “Test Connection” ile test yapmak ihmal edilmemelidir.

“Temp folder path”, online yedek için işleme ve hazırlama (yedekleme dosyasının oluşturulması, sıkıştırma, şifrelme ve taşınması) aşamasında seçili olan SQL Veritabanlarını saklamak için kullanılır. “Temp folder path” alanına bilgi girişi yapılırken farklı ve seçili yola uygun kimlik denetimi bilgileri seçilebilir. “Temp folder path” ve bunlara ait olan kimlik denetimi bilgileri her bir veritabanı için farklı olacak şekilde seçilmelidir.

Yedekleme seçenekleri tamamlandığında, yedekleme zamanlamasının programlanması için “Next” ile devam edilir.

Zamanlama Seçenekleri

“Backup even when Windows user is not logged on” seçildiğinde, bu yedeklemenin hangi hesap adı altında çalışacağına ilişkin kimlik denetimi bilgileri verilmelidir.

Raporların gönderileceği e-mail adreslerinin doldurulması unutulmamalıdır.

Sihirbazın tamamlanmasından hemen sonra Yedekleme işinin başlatılması isteniyorsa, “Run backup at the end of wizard” alanı işaretlenir.

 • Tüm gerekli alanlar doldurulduktan sonra sihirbazı sonuçlandırmak için “Finish” ile devam edilir.

“Run backup at the end of wizard” seçiliyse yedekleme hemen başlar ve aşağıdaki sonuçları verir.

OBRM ile SQL Veritabanını Geri Yükleme

Yedekleme setini tazeleyen Restore sekmesini seçerek korunmakta olan SQL Veritabanlarınını yerel makine üzerine geri yüklemek için OBRM kullanılır.

Buluttan Geri yükleme

 • Geri yükleme işlemi seçilir

Veritabanlarının Seçilmesi

 • Makine, veritabanı ve geri yüklenmesi istenilen yedekleme tarihi seçilir
 • Tam Yedekleme
 • Fark Yedeklemesi

En iyi geri yükleme hızı için fark yedekleri seçilmeksizin öncelikle tam geri yüklemesi yapmak en iyi seçenek olabilir. Daha sonrasında geri dönülüp geri yüklenilmek istenilen fark yedeği dosyası seçilebilir.

 • Seçilen “.bak” dosyası üzerinde farenin sağ butonuyla tıklanarak Recover seçilir.
 • Geri yüklenen dosya için konum seçili ve sonrasında “OK” ile devam edilir.
 • Kurtarma işlemnin tamamlanması için beklenir.

SQL’e Kurtarma

Yerel makinede ihtiyaç duyulan yedekleme dosyalarının bulunması halinde, tam kurtarma yapmak için SQL Management Studio kullanılır ve bundan sonrasında eğer varsa fark yedek kullanılır. Bununla ilgili yönergeler; http://www.howtogeek.com/50354/restoring-a-sql-database-backup-using-sql-server-management-studio/

Yeni Makale

BackupAssist ile MS SQL Yedekten Geri Yükleme İşlemi. – Microsoft SQL Sunucunuzu Geri Yüklemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı.

Bir IT çalışanı için en sinir bozucu işlerden biride bozulan ya da hatalı bir SQL …